Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności zawiera wszystkie informacje dotyczące zbierania i przetwarzania przez firmę AB Foto sp. z o.o. (będącą właścicielem marki i znaku towarowego abee-dent.pl) danych osobowych klientów, a także osób odwiedzających sklep internetowy abee-dent.pl.

W niniejszej Polityki Prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób i w jakim zakresie gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, w jakich celach, komu je udostępniamy oraz w jaki sposób je chronimy.

W poniższym tekście zostały również zawarte informacje dotyczące praw przysługujących Użytkownikom sklepu internetowego abee-dent.pl

Abee- polityka prywatności

 

Administrator danych osobowych - kim jest i w jaki sposób się z nim skontaktować

Administratorem Twoich danych osobowych jest AB Foto sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 176, 02-486 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 000271999, NIP 1132646403, wysokość kapitału zakładowego spółki 1 500 000 zł.

Aby uzyskać szczegóły na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami za pośrednictwem maili zamieszczonych na tej stronie lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@abfoto.pl

 

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe trafiły do nas bezpośrednio od Ciebie, podczas Twojej wizyty w sklepie internetowym abee-dent.pl.

 

Jaki rodzaj danych przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej

Rejestracja konta

Przetwarzane przez nas dane obejmują informacje podane w formularzu rejestracyjnym tj.:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

Podstawa prawna: Wskazane powyżej dane są niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Rozpatrywanie skargi, wniosku, reklamacji oraz zapytań

W tym celu będziemy przetwarzać dane podane przez Ciebie podczas rejestracji konta, realizacji zamówienia lub przesłania zapytania drogą korespondencyjną. 

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes polegający na poszanowaniu norm prawnych, budowaniu pozytywnych relacji z Klientem oraz dbałości o jego interesy. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  

Roszczenia - ustalenie, dochodzenie, egzekucja

W tym przypadku będziemy przetwarzać dane podane przez Ciebie podczas rejestracji konta, finalizacji zamówienia czy podane podczas wysyłania zapytania drogą korespondencyjną. 

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Działania marketingowe

W ramach prowadzonych przez nas działań marketingowych będziemy przetwarzać Twój adres mailowy podany podczas rejestracji konta. O naszych akcjach promocyjnych, zniżkach czy rabatach będziesz informowany drogą mailową. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych nie jest konieczne do użytkowania strony oraz realizacji zamówień.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu własnych usług i produktów. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Analizy i statystyki

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe dotyczące sesji, Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Ponadto analizujemy, ile czasu spędzasz na danej stronie oraz jakie produkty wyszukujesz. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes polegający na poprawie jakości świadczonych usług oraz poprawieniu funkcjonalności sklepu. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Lista odbiorców, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, został ograniczony do minimum tj. do podmiotów niezbędnych do zrealizowania umów zawartych poza lokalem przedsiębiorcy.

 

Operatorzy płatności internetowych

Przekazanie Twoich danych osobowych do operatora płatności internetowych następuje po wyborze określonej formy płatności. Działanie to jest niezbędne do sfinalizowania transakcji.

 

Przewoźnicy towaru

Przekazanie Twoich danych osobowych do przewoźnika następuje tylko na nasze polecenie po dokonanej weryfikacji płatności za zamówiony towar.

 

Partnerzy handlowi

Przekazanie podanych przez Ciebie danych osobowych do naszych partnerów handlowych następuje wyłącznie na potrzeby zrealizowania Twojego zamówienia i na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Partner handlowy nie ma prawa do innego wykorzystania Twoich danych osobowych niż wyłącznie w zakresie służącym do finalizacji Twoje zamówienia. Partner handlowy nie nabywa praw do przekazania Twoich danych osobowych żadnej osobie trzeciej.

 

Serwisy porównujące ceny towarów

Przekazanie podanych przez Ciebie danych osobowych do portalu ceneo.pl następuje wyłącznie w przypadku wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie i wyrażenia odrębnej zgody.

 

Organy państwowe

Twoje dane osobowe udostępniamy na wyraźną prośbę upoważnionych organów państwowych. Są to m.in. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nie przekazujemy natomiast Twoich danych do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Ile czasu przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będziemy przechowywać aż do momentu jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia danych. Miej jednak na względzie, że zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 ze zm.) jesteśmy zobligowani do przechowywania danych transakcyjnych przez okres 5 lat fiskalnych.

 

Jakie są Twoje prawa w kwestii przetwarzania danych osobowych

Możesz egzekwować swoje prawa wymienione poniżej poprzez bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem formularza zamieszczonego na tej stronie lub drogą mailową na adres: iod@abfoto.pl

Ponadto możesz edytować swoje dane oraz zgody z poziomu swojego konta.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody wchodzi w życie od chwili złożenia oświadczenia i nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Jeśli podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody, utracisz możliwość korzystania ze świadczonych przez nas usług, które wymagają przetwarzania danych objętych tą zgodą.

Podstawa prawna: (art. 7 ust. 3 RODO).

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do otrzymania od nas informacji, czy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, Możesz:

 • Otrzymać do nich dostęp
 • Otrzymać kopię tych danych
 • Otrzymać od nas informacje o:
  • Celach przetwarzania danych osobowych
  • Rodzaju danych osobowych
  • Odbiorcach danych osobowych oraz ich katalogach
  • Planowanym czasie przechowywania danych osobowych oraz kryteriach ustalenia tego okresu
  • Prawach przysługujących Ci na mocy RODO, w tym o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Pochodzeniu tych danych
  • Zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
  • Zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych do państw Poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (jeśli administrator tego dokonuje)

Podstawa prawna: (art. 15 RODO).

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania oraz edytowania danych. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz to zrobić za pośrednictwem ustawień konta. W innym przypadku możesz żądać od nas sprostowania lub edytowania danych, kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza zamieszczonego na tej stronie lub drogą mailową na adres: iod@abfoto.pl

Podstawa prawna: (art. 16 RODO).

 

Prawo do usunięcia danych 

Masz prawo zażądać usunięcia całości lub części przekazanych nam danych osobowych. W przypadku gdy dokonałeś rejestracji konta niniejsze żądanie będziemy traktować jako decyzję o usunięciu Twojego konta użytkownika.

Niniejsze prawo przysługuje Ci w sytuacjach gdy:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • Wycofałeś jedną z udzielonych zgód, która była podstawą do przetwarzania danych osobowych,
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia statystyk i analiz, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Niniejsze prawo jest ograniczone w zakresie części Twoich danych osobowych tj. informacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Podstawa prawna: (art. 17 RODO).

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas określonych danych osobowych. W sytuacji przesłania nam takiego żądania do momentu jego rozpatrzenia ograniczymy Ci możliwość korzystania z naszych usług, do realizacji których konieczne jest przetwarzanie danych objętych Twoim żądaniem.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych gdy:

 • Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczmy przetwarzanie Twoich danych na czas, który jest konieczny do weryfikacji ich prawidłowości - na okres nie dłuższy niż 14 dni
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak zamiast ich usunięcia domagasz się ograniczenia ich użycia
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest już konieczne do celów w których zostały przez nas zebrane, jednak nadal ich potrzebujesz do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych, w tej sytuacji ograniczamy przetwarzanie tych danych do momentu ustalenia, czy ochrona Twoich praw, wolności i interesów ma stosunek nadrzędny do naszego prawnie uzasadnionego działania

Podstawa prawna: (art. 18 RODO).

 

Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać wszystkie dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy, w celu przekazania ich innemu administratorowi danych. Możesz również domagać się, aby te dane zostały przekazane przez nas bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to możliwe z technicznego punktu widzenia. Dane osobowe udostępnimy Ci w formacie CSV, który jest powszechnie używany i jest możliwy do odczytu maszynowego. Wskazany format da możliwość odczytu przesłanych przez Ciebie danych innemu administratorowi.

Podstawa prawna: (art. 20 RODO).

 

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeżeli to działanie opiera się o nasz prawnie uzasadniony interes np. w celach statystycznych lub marketingowych.

Podstawa prawna: (art. 21 RODO).

 

Kiedy otrzymasz od nas informacje o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem

Jeżeli korzystasz ze swoich praw poprzez wystąpienie do nas z żądaniem, akceptujemy je lub odrzucamy w terminie nie dłuższym niż miesiąc od momentu jego wpłynięcia. Jeżeli jednak ze względu na skomplikowany charakter żądania lub dużą żądań nie będziemy w stanie odnieść się do Twojego żądania w ciągu miesiąca – wydłużymy ten czas o kolejne dwa miesiące, informując Cię o zaistniałej sytuacji. Ze względów technicznych potrzebujemy około 48 na aktualizację wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach.

Podstawa prawna: (art. 12 RODO).

 

Skargi, zapytania i wnioski

Możesz zgłaszać do nas skargi, pytania i wnioski odnoszące się do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci praw.

 

Gdzie możesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez AB Foto sp. z o.o.

Takie skargi należy zgłaszać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe

Wykorzystujemy środki techniczne i organizacyjne stosowne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, które umożliwiają ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przechwyceniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz edycją, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykorzystujemy następujące środki techniczne, które uniemożliwiają pozyskiwanie i modyfikowanie danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

 • Zabezpieczenie bazy danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem
 • Umożliwienie dostępu do Konta wyłącznie po podaniu spersonalizowanego loginu i hasła

 

Jak korzystamy z plików cookies

Szczegółowe informacje odnoszące się do przetwarzania przez nas plików cookies zamieściliśmy w Polityce Cookies.

 

Zmiany i modyfikacje polityki prywatności

Ze względu na bieżące potrzeby będziemy dokonywać zmian i edycji w niniejszej polityce prywatności. O każdej ze zmian poinformujemy Cię drogą mailową.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz przepisami prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl